جایزه های متنوع در سایت امپرور پوکرEmperor Poker :

سایت امپرور پوکر هر هفته به پوکر باز های خود جایزه های میلیونی بسیار زیاد بدون قرعه کشی ارائه می دهد.سایت Emperor Poker به بیشترین مبلغ در جایزه در بین سایت های معتبر پوکر است.جایزه های امپرور پوکر در هفته بدون قرعه کشی به تاپ هند و تاپ ریک به مبلغ فوق العاده شگفت انگیز 1,352,750,000 تومان است. به همین دلیل است که هرروز در سایت امپرور پوکر بین بین پوکر باز های این سایت میتوان گفت جنگ است چرا که این بازیکن ها نه تنها از میز ها کسب در آمد زیادی به دست می آورند بلکه بدون قرعه کشی مبلغ های میلیونی جایزه میگیرند.