بهترین تورنمنت های پوکر آنلاین در امپرور پوکر

بهترین Tournament های پوکر آنلاین در سایت Emperor Poker
ثبت نام در امپرور پوکر

لیست آخرین تورنمنت های پوکر آنلاین در سایت پوکر امپرور

امپرور پوکر به عنوان شلوغ ترین و بهترین سایت پوکر پولی ایران تورنمنت های رایگان و پولی بازی پوکر را به صورت روزانه و هفتگی و ماهیانه برگزار می کند. لیست آخرین تورنمنت های سایت امپرور را اینجا ببینید.

بزرگترین سایت پوکر تورنمنت امپرور پوکر emperor poker ( اوماها )

بزرگترین سایت پوکر تورنمنت امپرور پوکر emperor poker ( اوماها )

تورنمنت اوماها برای 4 کارت دوستان همراه ما باشید تا به درامد برسید .تورنمنت 15000K اوماها هر شب ساعت 11 همه ی کاربران امپرور پوکر میتوانند شرکت کنند . سایت معتبر پوکر آنلاین توضیحات تورنمنت میلیونی = زمان شروع : هر شب ساعت 23 جایزه : 15000K معادل ( 15 میلیون تومان )...

read more
تورنمنت هولدم 15 میلیونی سایت معتبر empror poker پوکر آنلاین امپرور پوکر

تورنمنت هولدم 15 میلیونی سایت معتبر empror poker پوکر آنلاین امپرور پوکر

تورنمنت میلیونی ( 15000K ) روزانه ساعت 9 شب سایت معتبر پوکر آنلاین امپرور پوکر تورنمنت پوکر آنلاین زملن بازی : ساعت 21 هر شب جایزه : 15000K معادل ( 15 میلیون تومان ) ورودی : R+0+50000 چیپ های شروع : 2500 چیپ ریبای برای 2500 چیپ = 25k افزایش موجودی ( add-on ) برای...

read more
امپرور پوکر بهترین سایت پوکر آنلاین تورنمنت رایگان اوماها

امپرور پوکر بهترین سایت پوکر آنلاین تورنمنت رایگان اوماها

امپرور پوکر بهترین سایت پوکر آنلاین هر نیمه شب تورنمنت میلیونی 2000K برگذار میکند . emperor poker زمان برگذاری : 00:00 هر شب جایزه : 2000K معادل ( 2 میلیون تومان ) ورودی : 0+100+R چیپ های شروع : 1000 ریبای برای 1000 چیپ = 5K افزایش موجودی ( add-on ) برای 10.000 = 5k...

read more
تورنمنت میلیونی اوماها سایت امپرور پوکر emperor poker

تورنمنت میلیونی اوماها سایت امپرور پوکر emperor poker

تورنمنت میلیونی اوماها سایت امپرور پوکر روزانه ساعت 5 بعدظهر میتوانید با پول واقعی و رایگان شانس خودتان را امتحان کنید . زمان بازی : هر روز ساعت 17 جایزه : 1000K معادل ( 1 میلیون تومان ) ورودی : 0+100+R چیپ های شروع : 1000 ریبای برای 1000 چیپ = 5K افزایش موجودی (...

read more
تورنمنت میلیونی سایت امپرور پوکر روزانه

تورنمنت میلیونی سایت امپرور پوکر روزانه

تورنمنت میلیونی سایت امپرور پوکر روزانه ساعت 9 شب یکی از شلوغ ترین تورنمنت های روزانه در بین تورنمنت های سایت های دیگر مثل : سایت ریور پوکر . تورنمنت آنلاین پولی توضیحات تورنمنت آنلاین = زمان برگذاری : ساعت 21 هر روز جایزه : 1000K معادل ( 1 میلیون تومان ) ورودی :...

read more
تورنمنت سایت امپرور پوکر آنلاین هولدم روزانه

تورنمنت سایت امپرور پوکر آنلاین هولدم روزانه

تورنمنت سایت امپرور پوکر آنلاین هولدم تورنمنت میلیونی سایت امپرور پوکر روانه ساعت 7 بعدظهر هر روز میتوانید شانس خود را امتحان کنید . پوکر آنلاین توضیحات تورنمنت : جایزه : 1000K معادل ( 1 میلیون تومان ) ورودی : 0+100+R زمان برگذاری : هر روز ساعت 19 چیپ های شروع : 1000...

read more
تورنمنت هولدم رایگان سایت امپرور پوکر روزانه

تورنمنت هولدم رایگان سایت امپرور پوکر روزانه

تورنمنت هولدم رایگان سایت امپرور پوکر آنلاین هر روز ساعت 3 بعدظهر برای شما پوکر بازان عزیز گذاشته است تا شما بتوانید شانس خود را امتحان کنید . سایت امپرور پوکر توضیحات تورنمنت آنلاین : جایزه : 500 K زمان برگذاری : ساعت 15 هر روز ورودی : 0+100+R چیپ های شروع : 1000...

read more