Emperor Poker همواره جایزه های بزرگی به بازیکنان خود اهدا میکند که نمیتوان مثل آن در هیچ سایت دیگری ببینید.بزرگترین جایزه های اعم از تاپ هند و تاپ ریک روزانه ماهانه و سالانه که در پست های دیگر کامل توضیح داده ایم .

ولی امروز قصد داریم بزرگترین جایزه تاپ هند ماهانه را بین سایت های معتبر پوکر معرفی کنیم.جایزه ای به ارزش 5,797٬500٬000 تومان که بازیکنان این سایت همیشه برای رسیدن به این جایزه بزرگ رقابت سنگینی دارند.ثبت نام کنید و بازی کنید و همیشه بزرگترین جایزه ها را به خود اختصاص دهید.