جایزه 7 میلیاردی سایت امپرور پوکر در هر ماه ز سال 1399 به افراد برتر اهدا می شود.

در این سایت به افراد برتر در هر زمینه جوایز ویژه ای اهدا می شود که هر ماه بیش از 7 میلیار تومان خواهد بود.

جایزه 7 میلیاردی سایت امپرور پوکر اهدایی از سایت به 20 نفر برتر تاپ هند و تاپ ریک می باشد.

یکی از ویژگی های مهم سایت امپرور پوکر جوایز ویژه ماهانه این سایت می باشد. اگر علاقه مند به شرکت در جشنواره جوایز پوکر هستید این فرصت را از دست ندهید.