میز های فعال امپرور پوکر 10 دی ماه 99 را می توانید در تصویر بالا مشاهده کنید.

این تصویر در ساعت 12 ظهر 10 دی ماه از چیدمان میز ها گرفته شده است.

59 میز فعال 312 بازیکن در سرور Cash Game بزرگ ترین و معتبر ترین سایت پوکر ایران