تاپ هند روزانه ریور پوکر بیش از 190 میلیون تومان است که در مقایسه با دیگر سایت ها مبلق قابل توجه ای می باشد.

ما تنها سایتی هستیم که تاپ هند روزانه با این جوایز ویژه ارائه می دهیم و این جوایز فقط به منظور تشکر از شما به خاطر انتخاب سایت ما می باشد.

هر روز این مبلق بین 20 نفر اول تاپ هند به صورت درصدی پخش می شود، پس سعی کنید جزو رده های بالای این جدول قرار بگیرید.

جوایز تاپ هند روزانه در سایت امپرور پوکر

جوایز ویژه به برترین بازیکنان این قسمت اهدا می شود که بسیار وسوسه کننده می باشد.

هر روز این جایزه ها اهدا می شود.