جوایز روزانه ، ماهانه و هفتگی امپرور پوکر را اگر حساب کنیم از سایت های خارجی بزرگ نیز بیشتر می باشد.

این جوایز به صورت ، بونوس اضافه واریز ها ، قرعه کشی ، تاپ هند و تاپ ریک به کار بران اهدا می شود.

برای داشتن جایزه ویژه باید بازی های زیادی در انواع میز های سبک و سنگین انجام دهید.