نظارت ۲۴ ساعته بر روی تمامی میزها در سایت امپرور پوکر ویژگی منحصر به فرد این سایت می باشد.

برای پیشگیری از تقلب سایت ناظر های مجرب را در هر میز قرار می دهد که از بروز مشکل پیشگیری نماییند.

این بازی ها توسط کارمندان سایت به بهترین شکل زیر ذره بین می رود.