تیبل های فعال 22 آذر ماه سایت امپرور پوکر در لحظه ای که تصویر گرفته شده برابر با 67 میز می باشد.

این میز ها در آخر شب خیلی بیشتر می شود و می توانید از آن ها استفاده نمایید.

بازیکن در سرور Cash Game بزرگ ترین و معتبر ترین سایت پوکر ایران یعنی امپرور پوکر می توانند در دو میز پایین حضور داشته باشند.

1-لابی Cash Game میزهای بازی با ورودی 40k به بالا

2-لابی Tournament میزهای بازی با ورودی کمتر از 40k