7 میلیارد تومان جایزه بدون قرعه در سایت امپرور پوکر بین افراد برتر تقسیم می شود.

برای بهره مندی از این جوایز باید یک ماه فعالیت مداوم در سایت داشته باشید.

چه تاپ هند په تاپ ریک برتر باشید یا بین 20 نفر برتر قرار داشته باشید از این جوایز بهره مند خواهید شد.

بیش از 7 میلیارد تومان
جوایز ماهیانه به امپروری ها
بدون تورنمنت ، بدون قرعه کشی