امروز نیز مانند روز های دیگر سایت امپرور پوکر جوایز ویژه ای برای تاپ هند های روز در نظر گرفته شده است.

1٬932٬500٬000 ریال جوایز تاپ هند روزانه در امپرورپوکر است که معادل 193 میلیون تومان می باشد.

تاپ هند روز شوید و بدون قرعه کشی برنده جوایز ویژه شوید.