80 میز فعال 435 بازیکن در روز رند قرن یعنی 9/9/99 در سایت امپرور پوکر حضور داشتند.

هم اکنون سنگین ترین میزهای فعال در لابی
Cash Server

80 میز فعال 435 بازیکن در سرور Cash Game بزرگ ترین و معتبر ترین سایت پوکر ایران

1-لابی Cash Game میزهای بازی با ورودی 40k به بالا

2-لابی Tournament میزهای بازی با ورودی کمتر از 40k