امپرور پوکر معتبر ترین سایت پوکر پولی در ایران با برگذاری بیشترین تورنمنت اوماها در ایران می باشد.

سایت امپرور پوکر با سابقه و اعتباری که این چن سال جمع کرده بیشترین کاربران پوکر را بعد از ریور پوکر به خود اختصاص داده است.

برای شرکت در تورنمنت های روزانه و هفتگی می بایست در سایت عضو شده تا بتوانید در تورنمنت ها ثبت نام نمایید.