تاپ هند روزانه سایت امپرور پوکر به بازیکنان برتر اهدا می شود.

برای بدست آوردن این جایزه باید دست های بیشتری بازی کنید تا در بین 20 بازیکن برتر این رشته پوکر پولی قرار بگیرید.

1٬932٬500٬000 ریال جوایز تاپ هند روزانه در امپرورپوکر می باشد.

این مبلق 193 میلیون تومانی بین 20 نفر برتر با درصد های خاص پخش می شود.