برگذاری مسابقات حضوری امپرور پوکر به صورت دو نفره در خارج کشور امکان پذیر می باشد.

در این سایت می توانید نام نویسی برای شرکت در اینگونه مسابقات داشته باشید.

اما به خاطر کرونا امکان سفر مهیا نمی باشد اما می توانید به صورت آنلاین نیز این مسابقات را ببینید و از پوکربازان حرفه ای آموزش ببینید.