جوایز میلیاردی در سایت امپرور پوکر به پوکر بازان در طول ماه تعلق خواهد گرفت.

این جوایز به کاربران فعال اهدا می شود تا هم تلاششان را برای پیروزی پاسخ داده باشیم و هم از حسن انتخابشان تشکر کرده باشیم.

سایت های دیگر به هیچ عنوان چنین جوایزی به کاربران اهدا نمی کند و فقط ما هستیم که به عنوان بهترین سایت پوکر آنلاین ایران این امکانات را فراهم کرده ایم.