100 میلیون تومان جوایز Top Rake ماهیانه در سایت امپرور پوکر به نفرات برتر این حوضه تعلق خواهد گرفت.

معمولا سایت های معتبر دیگر این جوایز را در نظر نمی گیرند.

برای شرکت در این سایت باید عضویت را با احراز هویت و ایمیل تایید نمایید.

این جوایز به ترتیب به 20 نفر اول با درصد مشخص اهدا می شود.