سایت امپرور پوکر روزانه به تاپ هند های همان روز جوایز ویژه می دهد که در پایان روز به حساب آن ها واریز می نماید.

اگر شما هعم دست های زیادی در سایت امپرور پوکر بازی کنید شامل این جوایز خواهید شد.

روزانه حدود 1٬932٬500٬000 ریال برابر با 193 میلیون تومان جایزه با 20 نفر برتر تاپ هند اهدا می شود که مبلق قابل توجهی می باشد.