7 میلیارد جایزه نقدی در سایت امپرور بدون قرعه کشی به نفرات برتر اهدا می شود.

برای اطلاع از آخرین روش های کسب این جوایز باید در سایت ثبت نام نمایید.

به گفته خود سایت امپرور پوکر این جوایز بدون تورنمنت ، بدون قرعه کشی به صورت ماهیانه به امپروری ها داده خواهد شد.