هر شب ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال تاپ ریک برای ۴۰ کاربر فعال از میز های سبک تا سنگین ، شمارش جدول هر ۵ دقیقه،واریز جوایز هر شب ساعت ۲۳:۵۵ می باشد

اگر می خواهید جزو افرادی باشید که این جوایز 2 میلیونی را کسب کنید باد روزانه حداقل 5 بازی انجام دهید.

شرکت در سایت امپرور پوکر نیازمند دارا بودن موجودی حداقل 20 هزار تومن می باشد.

با هر بار بردن می توانید این موجودی را افزایش بدهید.