پرداخت 100 میلیون تومان بصورت 15 روزه به 20 بازیکن برتر در جدول Top Rake

امپرور پوکر بزرگترین و معتبرترین سایت پوکر آنلاین میباشد .