تورنمنت اوماها برای 4 کارت دوستان همراه ما باشید تا به درامد برسید .تورنمنت 15000K اوماها هر شب ساعت 11 همه ی کاربران امپرور پوکر میتوانند شرکت کنند .

تورنمنت میلیونی سایت emperor poker
سایت معتبر پوکر آنلاین

توضیحات تورنمنت میلیونی =

زمان شروع : هر شب ساعت 23

جایزه : 15000K معادل ( 15 میلیون تومان )

ورودی : R+0+50000
چیپ های شروع : 2500 چیپ 
ریبای برای 2500 چیپ = 25k
افزایش موجودی ( add-on ) برای 10.000 = 5k

ادرس بزرگترین سایت پوکر میز سنگین با پول jj01ep.online