امپرور پوکر بهترین سایت پوکر آنلاین هر نیمه شب تورنمنت میلیونی 2000K برگذار میکند .

emperor poker online
emperor poker

زمان برگذاری : 00:00 هر شب

جایزه : 2000K معادل ( 2 میلیون تومان )

ورودی : 0+100+R
چیپ های شروع : 1000
ریبای برای 1000 چیپ = 5K

افزایش موجودی ( add-on ) برای 10.000 = 5k

ادرس سایت پوکر فارسی ایرانی jj01ep.online