مجموع جوایز سایت امپرور پوکر Emperor Poker :

سایت امپرور پوکر به بزرگترین جوایز روزانه و هفتگی و ماهیانه معروف است.این جوایز هرماه به مبالغ زیادی به بازیکنان داده میشود. همین باعث میشود که بازیکنان زیادی جذب این سایت بزرگ پوکر شوند چرا که هر ماه سر این جوایز میلیونی رقابت سنگینی است.علاوه بر کسب درآمد زیادی از میز های Emperor poker از جوایز میلیونی این سایت نیز کسب درآ»د میکنند.جوایز تاپ ریک ماهیانه این سایت مبلغ شگفت انگیز200 میلیون تومان است و این جوایز به 40 نفر از برترین های هر ماه داده میشود.ما در پست های قبلی جوایز این سایت پوکر معتبر را توضیح داده ایم به ما همراه باشید.