تورنمنت میلیونی اوماها سایت امپرور پوکر emperor poker

تورنمنت میلیونی اوماها سایت امپرور پوکر emperor poker

تورنمنت میلیونی اوماها سایت امپرور پوکر روزانه ساعت 5 بعدظهر میتوانید با پول واقعی و رایگان شانس خودتان را امتحان کنید . زمان بازی : هر روز ساعت 17 جایزه : 1000K معادل ( 1 میلیون تومان ) ورودی : 0+100+R چیپ های شروع : 1000 ریبای برای 1000 چیپ = 5K افزایش موجودی (...
تورنمنت میلیونی سایت امپرور پوکر روزانه

تورنمنت میلیونی سایت امپرور پوکر روزانه

تورنمنت میلیونی سایت امپرور پوکر روزانه ساعت 9 شب یکی از شلوغ ترین تورنمنت های روزانه در بین تورنمنت های سایت های دیگر مثل : سایت ریور پوکر . تورنمنت آنلاین پولی توضیحات تورنمنت آنلاین = زمان برگذاری : ساعت 21 هر روز جایزه : 1000K معادل ( 1 میلیون تومان ) ورودی :...
تورنمنت سایت امپرور پوکر آنلاین هولدم روزانه

تورنمنت سایت امپرور پوکر آنلاین هولدم روزانه

تورنمنت سایت امپرور پوکر آنلاین هولدم تورنمنت میلیونی سایت امپرور پوکر روانه ساعت 7 بعدظهر هر روز میتوانید شانس خود را امتحان کنید . پوکر آنلاین توضیحات تورنمنت : جایزه : 1000K معادل ( 1 میلیون تومان ) ورودی : 0+100+R زمان برگذاری : هر روز ساعت 19 چیپ های شروع : 1000...
تورنمنت هولدم رایگان سایت امپرور پوکر روزانه

تورنمنت هولدم رایگان سایت امپرور پوکر روزانه

تورنمنت هولدم رایگان سایت امپرور پوکر آنلاین هر روز ساعت 3 بعدظهر برای شما پوکر بازان عزیز گذاشته است تا شما بتوانید شانس خود را امتحان کنید . سایت امپرور پوکر توضیحات تورنمنت آنلاین : جایزه : 500 K زمان برگذاری : ساعت 15 هر روز ورودی : 0+100+R چیپ های شروع : 1000...